Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Gymnázium Václava Hlavatého - výměna stávajících zářivkových svítidel za nová LED svítidla
VZ malého rozsahu Zadávání 04.07.2024 31.07.2024 14:00
Vrchlického divadlo - rekonstrukce audiotechniky a světleného parku - velký sál
podlimitní Vyhodnoceno 25.06.2024 15.07.2024 15:00
Výměna osvětlení kanceláří v budově radnice č.p. 35, Mírové náměstí, 440 01 Louny - II
VZ malého rozsahu Zadávání 24.06.2024 10.07.2024 14:00
Plynová kotelna Mírové náměstí 35, Louny - výměna kotlů
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2024 05.08.2024 15:30
Pohřební služba – výměna vodovodní přípojky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2024 24.06.2024 11:00
Městský zimní stadion - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení
VZ malého rozsahu Zadávání 11.06.2024 01.07.2024 14:00
Rozšíření polopodzemních kontejnerů na území města Loun
VZ malého rozsahu Zadávání 11.06.2024 01.07.2024 14:00
MŠ V Domcích – rekonstrukce vody a kanalizace – etapa 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2024 10.06.2024 10:00
Výměna oken do ul. Poděbradova na budově Gymnázia V. Hlavatého
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2024 19.06.2024 14:00
ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše - další etapa oplocení areálu směrem do ul. Dukelská
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2024 18.06.2024 14:00
Výměna oken č.p. 35 - objekt B - východní strana
VZ malého rozsahu Zadávání 28.05.2024 18.06.2024 14:00
Městská sportovní hala - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2024 19.06.2024 14:00
Oprava Lávky přes Ohři pro pěší u železničního mostu, Louny ev. č. 06 187 - 010 - II
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2024 05.06.2024 14:00
Oprava podchodu v ul. Vladimirská ev. č. 06 187 - 005 a v ul. V Domcích ev. č. 06 187 - 006, Louny - III
VZ malého rozsahu Zadávání 17.05.2024 05.06.2024 14:00
ZŠ Přemyslovců - úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu
podlimitní Vyhodnoceno 16.05.2024 04.06.2024 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››