Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce prostoru v Holárkových sadech v Lounech
VZ malého rozsahu Zadávání 20.01.2021 08.02.2021 14:00
Městské koupaliště - kompletní obměna tobogánu
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2021 11.02.2021 15:30
Obnova komunikací v ulicích Alešova, Klicperova a 5. května
VZ malého rozsahu Zadávání 12.01.2021 01.02.2021 14:00
Monitoring a úklid černých skládek na území města Louny
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2020 14.12.2020 14:00
Rekonstrukce mantinelů vč. příslušenství a lavic na MZS Louny
VZ malého rozsahu Zadávání 18.11.2020 16.12.2020 14:00
Pasportizace školních budov
podlimitní Hodnocení 03.09.2020 05.10.2020 15:00
Pasportizace a inventarizace zeleně
podlimitní Zadáno 28.08.2020 16.09.2020 15:00
Obnova stromořadí podél zaniklé cesty vedoucí ke kapličce a lesu Louny - Předměstí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 09.09.2020 14:00
ZŠ Školní - úprava osvětlení chodeb a učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020
PD – prostranství Komenského náměstí (Osvoboditelů)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 01.06.2020 13:00
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu
nadlimitní Zadáno 18.05.2020 18.05.2020 10:20
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno 18.05.2020 18.05.2020 10:00
Rámcová smlouva na vypracování znaleckých posudků - odhady cen nemovitostí
VZ malého rozsahu Zadávání 05.05.2020 25.05.2020 14:00
Restaurování jihovýchodního portálu zdi kostela sv. Petra v Lounech
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 15.04.2020 16:00
PD – rekonstrukce domu pečovatelské služby s navýšením kapacity
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 02.04.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››