Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova lesa Louny - Předměstí
VZ malého rozsahu Zadávání 11.04.2024 06.05.2024 14:00
Úprava prostranství Komenského náměstí (Osvoboditelů)
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 26.04.2024 15:00
Městský zimní stadion - výstavba trafostanice
VZ malého rozsahu Zadávání 08.04.2024 29.04.2024 14:00
Studie proveditelnosti a projekční práce pro účely výstavby fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel u vytipovaných městských objektů Loun
VZ malého rozsahu Zadávání 28.03.2024 15.04.2024 14:00
Oprava Lávky přes Ohři pro pěší u železničního mostu, Louny ev. č. 06 187 - 010
VZ malého rozsahu Zadávání 22.03.2024 10.04.2024 14:00
Oprava mostu v obci Brloh ev. č. 06 187 - 011
VZ malého rozsahu Zadávání 22.03.2024 10.04.2024 14:00
MŠ Fügnerova - vybudování nového pojezdového chodníku
VZ malého rozsahu Zadávání 15.03.2024 20.03.2024 15:00
Nová střecha na pavilonu C na výstavišti
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2024 25.03.2024 13:00
Zajištění TDS pro akci „Odborné učebny – ZŠ P. Holého – stavba"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2024 14.03.2024 12:00
Oprava komínů na budově radnice čp. 35, Louny - III
VZ malého rozsahu Zadávání 28.02.2024 20.03.2024 14:00
Zprůchodnění Katovy uličky a přilehlých prostor III
VZ malého rozsahu Zadávání 23.02.2024 13.03.2024 14:00
PD - rekonstrukce chodníků ve městě Louny
VZ malého rozsahu Zadávání 19.02.2024 13.03.2024 14:00
Odbahnění a revitalizace Lounské tůně
VZ malého rozsahu Zadávání 24.01.2024 14.02.2024 14:00
Revitalizace sídelní zeleně města Louny - arboristická ošetření významných stromů na vybraných plochách
nadlimitní Zadáno 22.01.2024 22.02.2024 14:00
Odborné učebny - ZŠ P. Holého - stavba
podlimitní Zadáno 19.01.2024 14.02.2024 15:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››