Veřejné zakázky města Loun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Louny
IČO: 00265209
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Městská pečovatelská služba – DPS – výměna střešních oken v DPS Rakovnická 2502 - II
VZ malého rozsahu Zadávání 24.06.2022 13.07.2022 14:00
Štědrého, Sokolovská, Haškova, Louny - rekonstrukce veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadávání 22.06.2022 13.07.2022 14:00
Prokopa Holého, Louny - rekonstrukce veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadávání 22.06.2022 13.07.2022 14:00
Rekonstrukce komunikace v zahrádkářské kolonii v ul. Říční - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadávání 20.06.2022 11.07.2022 13:30
ZŠ Školní – výměna podlahových krytin, pavilon družin SO4
VZ malého rozsahu Zadávání 02.06.2022 15.06.2022 14:00
Oprava povrchu parkovacích ploch v ul. Kosmonautů čp. 2272-2273 a ul. SNP čp. 2081-2086, Louny
VZ malého rozsahu Zadávání 26.05.2022 13.06.2022 14:00
Údržba veřejné zeleně ve městě Louny - lokalita C
nadlimitní Hodnocení 05.05.2022 06.06.2022 10:00
všechny zakázky