Veřejné zakázky města Loun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Louny
IČO: 00265209
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova městského parku Holárkovy sady v Lounech
nadlimitní Příjem nabídek 06.11.2023 07.12.2023 13:00
Instalace klimatizace do obřadní síně města Loun
VZ malého rozsahu Zadávání 01.11.2023 20.11.2023 14:00
PD - rozšíření parkovacích míst ve městě Louny
VZ malého rozsahu Zadávání 16.10.2023 06.11.2023 14:00
„Strategický rozvoj Smart City Louny“ pro období 2024 – 2029
VZ malého rozsahu Zadávání 13.09.2023 22.09.2023 12:00
Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2023 12.12.2023 10:00
ZŠ Školní - kompletní rekonstrukce školní kuchyně
VZ malého rozsahu Zadávání 28.07.2023 10.08.2023 14:00
všechny zakázky