Veřejné zakázky města Loun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Louny
IČO: 00265209
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitoring a úklid černých skládek na území města Louny
VZ malého rozsahu Zadávání 24.11.2020 14.12.2020 14:00
Rekonstrukce mantinelů vč. příslušenství a lavic na MZS Louny
VZ malého rozsahu Zadávání 18.11.2020 09.12.2020 14:00
Pasportizace školních budov
podlimitní Hodnocení 03.09.2020 05.10.2020 15:00
Rámcová smlouva na vypracování znaleckých posudků - odhady cen nemovitostí
VZ malého rozsahu Zadávání 05.05.2020 25.05.2020 14:00
Městský architekt II
VZ malého rozsahu Zadávání 31.01.2020 05.03.2020 14:00
všechny zakázky