Veřejné zakázky města Loun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Louny
IČO: 00265209
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Gymnázium Václava Hlavatého - výměna stávajících zářivkových svítidel za nová LED svítidla
VZ malého rozsahu Zadávání 04.07.2024 31.07.2024 14:00
Vrchlického divadlo - rekonstrukce audiotechniky a světleného parku - velký sál
podlimitní Vyhodnoceno 25.06.2024 15.07.2024 15:00
Výměna osvětlení kanceláří v budově radnice č.p. 35, Mírové náměstí, 440 01 Louny - II
VZ malého rozsahu Zadávání 24.06.2024 10.07.2024 14:00
Plynová kotelna Mírové náměstí 35, Louny - výměna kotlů
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2024 05.08.2024 15:30
Městský zimní stadion - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení
VZ malého rozsahu Zadávání 11.06.2024 01.07.2024 14:00
Rozšíření polopodzemních kontejnerů na území města Loun
VZ malého rozsahu Zadávání 11.06.2024 01.07.2024 14:00
Výměna oken č.p. 35 - objekt B - východní strana
VZ malého rozsahu Zadávání 28.05.2024 18.06.2024 14:00
Městská sportovní hala - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2024 19.06.2024 14:00
Oprava podchodu v ul. Vladimirská ev. č. 06 187 - 005 a v ul. V Domcích ev. č. 06 187 - 006, Louny - III
VZ malého rozsahu Zadávání 17.05.2024 05.06.2024 14:00
ZŠ Přemyslovců - úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu
podlimitní Vyhodnoceno 16.05.2024 04.06.2024 15:00
ZŠ Školní - stavební úpravy kuchyně
nadlimitní Hodnocení 05.05.2024 17.06.2024 10:00
ZŠ Školní - dodávka gastro vybavení do kuchyně
nadlimitní Vyhodnoceno 28.04.2024 30.05.2024 15:30
PD – Kulturní dům Zastávka – oprava vzduchotechniky
VZ malého rozsahu Zadávání 18.01.2024 31.01.2024 12:00
ZŠ Přemyslovců - sanace základů objektu zázemí tělocvičny a dílen a nástavba obou pavilonů
VZ malého rozsahu Zadávání 10.11.2023 20.11.2023 13:00
všechny zakázky