Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Městská sportovní hala - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2024 19.06.2024 14:00
Oprava Lávky přes Ohři pro pěší u železničního mostu, Louny ev. č. 06 187 - 010 - II
VZ malého rozsahu Zadávání 17.05.2024 05.06.2024 14:00
Oprava podchodu v ul. Vladimirská ev. č. 06 187 - 005 a v ul. V Domcích ev. č. 06 187 - 006, Louny - III
VZ malého rozsahu Zadávání 17.05.2024 05.06.2024 14:00
ZŠ Přemyslovců - úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 04.06.2024 15:00
ZŠ Školní - stavební úpravy kuchyně
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2024 17.06.2024 10:00
Bike park Pod Chlumem
VZ malého rozsahu Zadávání 03.05.2024 27.05.2024 14:00
MŠ Šafaříkova 2539 Louny - výměna 2 nákladních jídelních výtahů
VZ malého rozsahu Zadávání 02.05.2024 22.05.2024 14:00
Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386 - výměna nákladního jídelního výtahu
VZ malého rozsahu Zadávání 02.05.2024 22.05.2024 14:00
ZŠ Školní - dodávka gastro vybavení do kuchyně
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2024 30.05.2024 15:30
ZŠ Prokopa Holého – výměna dlažby na chodbách 2. stupně II etapa
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2024 10.05.2024 12:00
Obnova lesa Louny - Předměstí
VZ malého rozsahu Zadávání 11.04.2024 06.05.2024 14:00
Úprava prostranství Komenského náměstí (Osvoboditelů)
podlimitní Vyhodnoceno 09.04.2024 26.04.2024 15:00
Městský zimní stadion - výstavba trafostanice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2024 29.04.2024 14:00
Oprava mostu v obci Brloh ev. č. 06 187 - 011
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2024 10.04.2024 14:00
MŠ Fügnerova - vybudování nového pojezdového chodníku
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2024 20.03.2024 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››