Veřejná zakázka: Oprava podchodu v ul. Vladimirská ev. č. 06 187 - 005 a v ul. V Domcích ev. č. 06 187 - 006, Louny - III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 560
Systémové číslo: P24V00000031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.05.2024
Nabídku podat do: 05.06.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava podchodu v ul. Vladimirská ev. č. 06 187 - 005 a v ul. V Domcích ev. č. 06 187 - 006, Louny - III
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla, tj. stavebních prací dle konkrétní specifikace, a to dle projektových dokumentací s názvem „Oprava mostů a lávek – Louny, Podchod pod ulicí V Domcích“ a „Oprava mostů a lávek – Louny, Podchod pod ulicí Vladimirská“ zpracované projekční kanceláří KH Mosty, Česká Lípa, odpovědný projektant Ing. Naděžda Hájková (dále také PD).
Specifikace plnění pro realizaci díla:
Oprava podchodu v ul. Vladimirská ev. č. 06 187 – 005, Louny
Dílo zahrnuje opravu podchodu (údržbové práce). Dle zpracované PD dojde k novému zatěsnění spár v železobetonových římsách, novému podmazání patních desek zábradlí a obnově zálivky v komunikaci v místě dilatace. Dále bude provedena obnova vodorovného dopravního značení na vozovce. Spodní stavba mostu zůstává bez zásahu.

Oprava podchodu v ul. V Domcích ev. č. 06 187 - 006, Louny
Dílo zahrnuje opravu podchodu (údržbové práce). Dle zpracované PD dojde k novému zatěsnění spár v římsách, obnově zálivky v komunikaci v místě dilatačních spár a opravě šikmých trhlin pomocí pružných tmelů na opěrách. Dále dojde k obnově hydroizolační stěrky na pochozí římse mostu a novému hydrofobnímu nátěru navazujících říms. Spodní stavba mostu zůstává bez zásahu, opraveny budou pouze šikmé trhliny na líci opěr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy