Veřejná zakázka: Městský zimní stadion - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 564
Systémové číslo: P24V00000035
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.06.2024
Nabídku podat do: 01.07.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Městský zimní stadion - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je zejména dodávka LED svítidel vč. jejich montáže a napojení na stávající rozvody. Dílem se pro účely soutěže rozumí výměna osvětlovací soustavy ledové plochy, ochozu a přístupové/únikové cesty do hlediště krytého městského zimního stadionu v Lounech, a to dle projektových dokumentací (dále také PD) zpracovaných odpovědným projektantem Petrem Martinovským, ČKAIT 0300940.
Stávající zářivková svítidla budou demontována a bude provedena montáž nových svítidel s LED technologií. Stávající ochranné klece svítidel je možno opětovně použít pro ochranu nově instalovaných svítidel. Osazení svítidel bude realizováno dle zhotoveného výpočtu umělého osvětlení, napájení bude provedeno průběžným způsobem obdobně jako původní svítidla zavěšená na konstrukci střechy. Pro osvětlení bude postačovat stykačové ovládání jednotlivých řad svítidel.

V rámci přejímacího řízení bude ze strany dodavatele doložena výchozí revize elektrického zařízení a protokol o měření intenzity umělého osvětlení prokazující splnění podmínek ČSN EN 12 193.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy