Veřejná zakázka: Rozšíření polopodzemních kontejnerů na území města Loun

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 563
Systémové číslo: P24V00000034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.06.2024
Nabídku podat do: 01.07.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření polopodzemních kontejnerů na území města Loun
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla, tj. stavebních prací a to včetně dodávky materiálu a výrobků podle projektové dokumentace vypracované odpovědnou projektantkou Ing. Romanou Hubkovou (dále také PD).
Dílem se pro účely soutěže rozumí realizace akce spočívající ve vybudování nových stanovišť a následná dodávka polopodzemních kontejnerů do vytypovaných lokalit města, přičemž nové polopodzemní kontejnery nahradí stávající plastové kontejnery na tříděný odpad, avšak kontejnery na komunální odpad zůstanou zachovány. Současně bude provedena úprava prostoru u kontejnerových stání na komunální odpad. Součástí díla bude i dodání všech potřebných dokumentů ke kolaudaci díla.
Zakázka je rozdělena na sedm (7) stavebních objektů / částí, které budou samostatně hodnoceny, přičemž na každou část může být uzavřena samostatná smlouva. V případě, že u více částí bude vybrán stejný dodavatel, zadavatel si vyhrazuje právo zahrnout plnění těchto částí do jedné smlouvy o dílo.
V rámci předmětu plnění/realizace veřejné zakázky bude pořízeno :
7x stání polopodzemních kontejnerů (papír, plast, dělený na sklo a kovové odpady).

Stavba zahrnuje stavební objekty, resp. části:
Lokalita 1 – Kosmonautů, parc.č. 4881/167
Lokalita 2 – Kpt. Nálepky (pProkopa Holého), parc. č. 3024/71, 3024/74
Lokalita 3 – Rakovnická, parc. č. 1904/29,1904/22
Lokalita 4 – Tyršovo náměstí, parc. č. 4900/1
Lokalita 5 – Přemyslovců, parc. č. 3639/115, 3639/118
Lokalita 6 – V Oblouku, parc. č. 2471/7
Lokalita 7 – Školní, parc. č. 4987/407

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy