Veřejná zakázka: Městská sportovní hala - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 561
Systémové číslo: P24V00000032
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.05.2024
Nabídku podat do: 19.06.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Městská sportovní hala - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je realizace díla „Městská sportovní hala - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení“, tj. dodávka svítidel s LED technologií vč. jejich montáže. Dílem se pro účely soutěže rozumí výměna osvětlovací soustavy nad hrací plochou a ochozu kryté městské sportovní haly v Lounech podle projektové dokumentace (dále také PD) zpracované odpovědným projektantem Petrem Martinovským, ČKAIT 0300940, Nerudova 912, 440 01 Louny.

Jedná o výměnu již nevyhovujícího osvětlení nad hrací plochou sportovní haly. Demontováno bude 276 svítidel včetně zdrojů. Nová svítidla budou osazena shodným způsobem jako původní v konstrukci podhledu na stávajících popř. doplněných skleněných deskách vložených do konstrukce z prostoru nad podhledem. Nová svítidla budou osazena dle výpočtu osvětlení, který je přílohou PD. Ve výpočtu je stanoven nižší počet svítidel vůči původní světelné soustavě při zachování světelných podmínek. Při montáži nových svítidel na místa původních nebudou všechny desky zakryty novými svítidly, proto budou volná místa zakryta deskami z lamina či podobného materiálu, aby se světlo z prostoru palubovky odráželo do osvětlovaného prostoru. Součástí realizace je rovněž oprava nátěrů střešní konstrukce a kompletní likvidace demontovaných svítidel vč. zdrojů.

V rámci přejímacího řízení bude ze strany dodavatele (dále také zhotovitel) doložena výchozí revize elektrického zařízení a protokol o měření intenzity umělého osvětlení prokazující splnění podmínek ČSN EN 12 193.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy