Veřejné zakázky města Loun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Louny
IČO: 00265209
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pohřební služba – výměna vodovodní přípojky
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2024 24.06.2024 11:00
Městský zimní stadion - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení
VZ malého rozsahu Zadávání 11.06.2024 01.07.2024 14:00
Rozšíření polopodzemních kontejnerů na území města Loun
VZ malého rozsahu Zadávání 11.06.2024 01.07.2024 14:00
MŠ V Domcích – rekonstrukce vody a kanalizace – etapa 2024
VZ malého rozsahu Zadávání 30.05.2024 10.06.2024 10:00
Výměna oken do ul. Poděbradova na budově Gymnázia V. Hlavatého
VZ malého rozsahu Zadávání 29.05.2024 19.06.2024 14:00
Městská sportovní hala - výměna osvětlení nad hrací plochou za LED osvětlení
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2024 19.06.2024 14:00
Oprava podchodu v ul. Vladimirská ev. č. 06 187 - 005 a v ul. V Domcích ev. č. 06 187 - 006, Louny - III
VZ malého rozsahu Zadávání 17.05.2024 05.06.2024 14:00
Oprava Lávky přes Ohři pro pěší u železničního mostu, Louny ev. č. 06 187 - 010 - II
VZ malého rozsahu Zadávání 17.05.2024 05.06.2024 14:00
ZŠ Přemyslovců - úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu
podlimitní Hodnocení 16.05.2024 04.06.2024 15:00
ZŠ Školní - stavební úpravy kuchyně
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2024 17.06.2024 10:00
Bike park Pod Chlumem
VZ malého rozsahu Zadávání 03.05.2024 27.05.2024 14:00
Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386 - výměna nákladního jídelního výtahu
VZ malého rozsahu Zadávání 02.05.2024 22.05.2024 14:00
MŠ Šafaříkova 2539 Louny - výměna 2 nákladních jídelních výtahů
VZ malého rozsahu Zadávání 02.05.2024 22.05.2024 14:00
ZŠ Školní - dodávka gastro vybavení do kuchyně
nadlimitní Hodnocení 28.04.2024 30.05.2024 15:30
ZŠ Prokopa Holého – výměna dlažby na chodbách 2. stupně II etapa
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2024 10.05.2024 12:00
všechny zakázky