Veřejné zakázky města Loun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Louny
IČO: 00265209
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova lesa Louny - Předměstí
VZ malého rozsahu Zadávání 11.04.2024 06.05.2024 14:00
Úprava prostranství Komenského náměstí (Osvoboditelů)
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 26.04.2024 15:00
Městský zimní stadion - výstavba trafostanice
VZ malého rozsahu Zadávání 08.04.2024 29.04.2024 14:00
Studie proveditelnosti a projekční práce pro účely výstavby fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel u vytipovaných městských objektů Loun
VZ malého rozsahu Zadávání 28.03.2024 15.04.2024 14:00
Oprava Lávky přes Ohři pro pěší u železničního mostu, Louny ev. č. 06 187 - 010
VZ malého rozsahu Zadávání 22.03.2024 10.04.2024 14:00
Oprava mostu v obci Brloh ev. č. 06 187 - 011
VZ malého rozsahu Zadávání 22.03.2024 10.04.2024 14:00
MŠ Fügnerova - vybudování nového pojezdového chodníku
VZ malého rozsahu Zadávání 15.03.2024 20.03.2024 15:00
Oprava komínů na budově radnice čp. 35, Louny - III
VZ malého rozsahu Zadávání 28.02.2024 20.03.2024 14:00
Zprůchodnění Katovy uličky a přilehlých prostor III
VZ malého rozsahu Zadávání 23.02.2024 13.03.2024 14:00
PD - rekonstrukce chodníků ve městě Louny
VZ malého rozsahu Zadávání 19.02.2024 13.03.2024 14:00
Odbahnění a revitalizace Lounské tůně
VZ malého rozsahu Zadávání 24.01.2024 14.02.2024 14:00
PD – Kulturní dům Zastávka – oprava vzduchotechniky
VZ malého rozsahu Zadávání 18.01.2024 31.01.2024 12:00
Modernizace veřejného osvětlení města Louny - 1. etapa
nadlimitní Vyhodnoceno 15.12.2023 15.01.2024 13:00
ZŠ Přemyslovců - sanace základů objektu zázemí tělocvičny a dílen a nástavba obou pavilonů
VZ malého rozsahu Zadávání 10.11.2023 20.11.2023 13:00
všechny zakázky