Veřejná zakázka: Zajištění výsypu kontejnerů na sběr dalších vytříděných složek komunálního odpadu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 305
Systémové číslo: P19V00000038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.09.2019
Nabídku podat do: 23.10.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění výsypu kontejnerů na sběr dalších vytříděných složek komunálního odpadu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je komplexní a celoroční zajištění sběru, přepravy a využití vytříděných složek komunálního odpadu – drobného kovového odpadu, jedlých olejů a tuků, zahrnující:
• dodávku 10 kusů kontejnerů na sběr drobného kovového odpadu a jejich údržbu,
• dodávku 15 kusů kontejnerů na sběr jedlých olejů a tuků a jejich údržbu,
• sběr, přepravu a využití vytříděných složek komunálního odpadu,
• úklid okolí kontejnerů na sběr vytříděných složek komunálního odpadu při jejich výsypu,
• vedení evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů,
• čistění kontejnerů na sběr vytříděných složek komunálního odpadu (1x ročně, zpravidla v letním období).

Sběr bude prováděn do standardizovaných kontejnerů o objemu min. 1100 l (kovový odpad) a min. 120 l (jedlé oleje a tuky), jednotného barevného provedení pro každou komoditu a kontejnery budou odpovídat příslušným normám. Nové, max. 1 rok staré, kontejnery dodá dodavatel nejpozději ke dni zahájení činnosti sjednané v rámcové smlouvě. Cena za jejich dodání, užívání a případnou údržbu musí být uchazečem zahrnuta v ceně plnění.
Vysypávání kontejnerů bude prováděno pomocí speciální svozové techniky určené pro nakládání s odpady podle zvláštních předpisů s četností 1x měsíčně. Termín prvního výsypu kontejnerů bude upřesněn před zahájením plnění, další výsypy budou následovat v měsíčním intervalu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
44001 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky