Veřejná zakázka: Oprava fasády a restaurování sgrafit v jižním průčelí radnice pč. 35-II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 331
Systémové číslo: P20V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.01.2020
Nabídku podat do: 22.01.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava fasády a restaurování sgrafit v jižním průčelí radnice pč. 35-II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla, tj. stavebních prací vč. dodávky materiálu a výrobků.
Dílem se pro účely soutěže rozumí realizace akce: „Oprava fasády a restaurování sgrafit v jižním průčelí radnice čp. 35-II“, podle ZD a dále dle závazného stanoviska a rozhodnutí památkářů a dle restaurátorských záměrů, přičemž jižní stěnou fasády se rozumí celé průčelí vč. bočních stěn vikýřů a věže.
Oprava fasády zahrnuje zejména:
- omytí fasády
- opravu poškozeného zdiva
- opravu nesoudržných omítek vč. obnovy ozdobných fasádních prvků
- nový fasádní nátěr
- opravy klempířských prvků
- restaurování sgrafit
Součástí fasády jsou i 2 ks soch nad vstupním portálem (karyatidy), erb nad vstupním portálem a kamenní lvi u oken.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
44001 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky