Veřejná zakázka: Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Prof. Krátkého

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 345
Systémové číslo: P20V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.02.2020
Nabídku podat do: 01.04.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Prof. Krátkého
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj. stavebních prací. Dílem se pro účely soutěže rozumí realizace akce s názvem „Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Prof. Krátkého“ podle projektové dokumentace vypracované společností VPH s.r.o., odpovědným projektantem Ing. Jiřím Hrabákem (dále také PD).
PD řeší kompletní rekonstrukci komunikace v ul. Profesora Krátkého, Louny včetně chodníků a veřejného osvětlení, a to od křížení s ulicí Tomanovou po ulici Jana Jiskry. Úpravy budou respektovat stávající uspořádání, sjezdy k nemovitostem apod. Šířka jednostranného chodníku je navržena minimálně 1,75 m, šířka komunikace 5,5 m a zbytek uličního prostoru bude sloužit pro vsak povrchových vod jako tzv. zelený pás. Tento zelený pás bude zpevněn vegetačními tvárnicemi pro možnost parkování osobních vozidel. Komunikace a plochy ostatních funkcí budou od sebe odděleny betonovými obrubníky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
44001 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky