Veřejná zakázka: Monitoring a úklid černých skládek na území města Louny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 380
Systémové číslo: P20V00000050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.11.2020
Nabídku podat do: 14.12.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring a úklid černých skládek na území města Louny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je zajištění kontroly (monitoringu) okolí kontejnerových stání
a vybraných lokalit a odstranění černých skládek odpadů u kontejnerových stání
a v předmětných lokalitách v katastrálním území města Louny a jeho blízkém okolí.
Ke kontrole a odstraňování zjištěných černých skládek odpadů jsou určena:
I. kontejnerová stání – okolí stanovišť na separovaný i směsný komunální odpad
II. vybrané lokality

Zároveň si zadavatel vyhrazuje právo objednat u vybraného dodavatele, v rámci plnění z této zakázky, úklid černých skládek i v jiných lokalitách, než jsou uvedeny výše.

Specifikace plnění
Vybraný uchazeč (dále též jako „dodavatel“) bude provádět kontrolu a zároveň případný úklid černých skládek pravidelně a to následovně:
I. 3x týdně, vždy v úterý, čtvrtek a sobotu - v okolí kontejnerových stání, přičemž odstraní velkoobjemový či komunální odpad odložený ve vzdálenosti 3 m okolo stanoviště,
II. 1x měsíčně, vždy od 20. dne do konce každého kalendářního měsíce - úklid výše definovaných lokalit,
a dále
III. kdykoliv na výzvu (objednávku) zadavatele - úklid černých skládek na jiných plochách území města Louny a v jeho blízkém okolí, a to nejpozději do 24 hod. od nahlášení. Výzvu je oprávněn zadat pověřený pracovník zadavatele (tj. osoba oprávněná jednat za objednatele dle smlouvy či jeho zástupce) a Městská policie Louny.

Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které budou uchazečům zaslány na základě přihlášky do soutěže.

Na plnění zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s max. výši plnění 1.900.000 Kč bez DPH s max. dobou plnění 3 roky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky