Veřejná zakázka: Město Louny - Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 411
Systémové číslo: P21V00000031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2021
Nabídku podat do: 21.07.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Město Louny - Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále také VZMR) je výběr nejvhodnější nabídky dodavatelů-pojistitelů na pojištění Zadavatele ve věci pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel jak je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci (dále také ZD) této zakázky.
Předmětem plnění VZMR je poskytování služeb spočívajících v pojištění Zadavatele po dobu dvou (2) let, v rozsahu odpovídajícímu danému pojistnému souboru a s tím souvisejících služeb dle aktuálních potřeb Zadavatele.

Základní informace k pojištění:
a) počátek pojištění: od 01.09.2021;
b) pojistná doba: určitá, 2 roky, do 31.08.2023;
c) pojistné období: 12 měsíců;
d) platba pojistného: ¼ letní, bez področní přirážky;
e) způsob platby: inkasní, cestou PZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky