Veřejná zakázka: Oprava chodníku živičným kobercem v ul. Za Pragovkou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 415
Systémové číslo: P21V00000035
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.09.2021
Nabídku podat do: 13.10.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava chodníku živičným kobercem v ul. Za Pragovkou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj. stavebních prací dle konkrétní specifikace, které spočívají v odstranění povrchu, provedení nového podloží a vrstvy živičného koberce vč. výměny obrub a dalších souvisejících úprav (viz níže) vč. dodávky materiálu.
Chodník bude realizován pro občasný pojezd vozidel do 3,5 t s četností pojezdů cca 15x/rok (zhutněné podloží min. 30 MPa).
Skladba chodníku:
50 mm ABJ
spojovací postřik
10 mm vyrovnávka
120 mm KSC
150 mm drcené kamenivo 0-63 mm
zhutněná pláň
330 mm Celkem
Na realizaci akce není zpracována projektová dokumentace ani výkaz výměr. Plocha obnovy komunikace určená k provedení opravy je zakreslena do fotodokumentace, která bude přílohou zadávací dokumentace (dále také ZD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky