Veřejná zakázka: Oprava příjezdové komunikace ke garážím živičným kobercem v ul. Smetanova za čp. 2115, Louny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 417
Systémové číslo: P21V00000037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.10.2021
Nabídku podat do: 01.11.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava příjezdové komunikace ke garážím živičným kobercem v ul. Smetanova za čp. 2115, Louny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj. stavebních prací dle konkrétní specifikace, které spočívají v odstranění povrchu, provedení nového podloží a vrstvy živičného koberce a dalších souvisejících úprav vč. dodávky materiálu.
Specifikace plnění pro realizaci díla:
stávající povrch betonového krytu bude odfrézován v tl. 5 cm (vyrovnání povrchu), bude provedena aplikace spojovacího postřiku a položení nové vrstvy živičného koberce ABS 5 cm, dojde k zalití spár a zaprachování, dále bude řešeno odvodnění z dané plochy štěrbinovým žlabem v délce 8 m v části podél garáží. Výměra plochy cca 446 m2.

U výše uvedené opravy zůstanou vždy stávající obrubníky zachovány a budou dodavatelem (dále také zhotovitel) při opravě komunikace chráněny proti poškození. V případě jejich poškození budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky