Veřejná zakázka: Oprava chodníku v ul. Přemyslovců - zámková dlažba, Louny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 429
Systémové číslo: P22V00000007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.02.2022
Nabídku podat do: 23.02.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava chodníku v ul. Přemyslovců - zámková dlažba, Louny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj. stavebních prací dle konkrétní specifikace, které spočívají v odstranění povrchu, provedení nového podloží a položení zámkové dlažby vč. výměny obrub a dalších souvisejících úprav (viz níže) a to vč. dodávky materiálu.
Jedná se o opravu chodníku v ul. Přemyslovců od čp. 2063 po ul. Osvoboditelů, Louny podle níže uvedené specifikace:
stávající povrch chodníku bude vybourán, bude provedena výměna podloží a pokládka nové zámkové dlažby, dále budou vyměněny záhonové obrubníky za nové.
Chodník bude realizován pro občasný pojezd vozidel do 3,5 t s četností pojezdů cca 15x/rok (zhutněné podloží min. 30 MPa).
U výše uvedeného chodníků bude provedena následující skladba:

60 mm dlažba
40 mm kladecí vrstva 4-8 mm, popř. 2-5 mm
50 mm drcené kamenivo 8-16 mm
220 mm drcené kamenivo 0-63 mm
Zhutněná pláň
370 mm Celkem

Na realizaci akce není zpracována projektová dokumentace ani výkaz výměr. Plocha obnovy komunikace určená k provedení opravy je zakreslena do fotodokumentace, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace (dále také ZD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky