Veřejná zakázka: MŠ Fügnerova - vybudování nového pojezdového chodníku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 544
Systémové číslo: P24V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.03.2024
Nabídku podat do: 20.03.2024 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Fügnerova - vybudování nového pojezdového chodníku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rozebrání stávajícího chodníku kolem objektu Městské pečovatelské služby s denním stacionářem, a následné vybudování nového rozšířeného pojezdového chodníku kolem objektu. V místě stavby bude rozebrán stávající chodník, odstraněny stávající podkladní vrstvy až na úroveň upravené pláně, nově bude chodník rozšířen na šířku příjezdové brány a v zadní části objektu bude rozšířen ke stávající podezdívce sousedního pozemku. Odstraněné podkladní vrstvy budou použity na přilehlou zpevněnou cestu vedoucí
na zahradu objektu. Poté bude položena nová konstrukční skladba vhodná pro pojezd a následně položena nová betonová dlažba tloušťky 80 mm. Předpokládaná konstrukční skladba – betonová dlažba tl. 80 mm, štěrkodrť tl. 150 mm, kamenivo hrubé 32-63 mm tl. 200 mm.
Dále dojde k výškové úpravě dvou uličních vpustí do 200 mm zvýšením poklopu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky