Veřejná zakázka: Městský zimní stadion - výstavba trafostanice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 550
Systémové číslo: P24V00000021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.04.2024
Nabídku podat do: 29.04.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Městský zimní stadion - výstavba trafostanice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla, tj. stavebních prací a to vč. dodávky materiálu a výrobků podle projektové dokumentace vypracované odpovědným projektantem Ing. Vítem Prusíkem (dále také PD).

Dílem se pro účely soutěže rozumí realizace akce spočívající ve výstavbě nové kompaktní betonové trafostanice typ UK 3024, která bude osazena transformátorem 22/0,4 kV o výkonu 400 kVA, která splňuje standardy ČEZ Distribuce a.s., a nového kabelového vedení NN v délce 75 metrů. Součástí realizace plnění je nutná spolupráce s dodavatelem elektřiny ČEZ Distribuce a.s. při napojení na distribuční síť a uvedení do provozu, včetně zpracování revizní zprávy a protokolu o provedení cejchu měřících transformátorů dle podmínky TPP k žádosti o připojení č. 23_SOBS01_4122129446. Do nové trafostanice bude umístěn dodavatelem elektřiny společností ČEZ Distribuce a.s. rozvaděč VN pro Městský zimní stadion v Lounech (není součástí PD).
Doprava nové trafostanice na místo stavby bude po dohodě s HZS Louny provedena z areálu Hasičského záchranného sboru v Lounech, v ulici Cukrovarská zahrada, železnou branou do areálu Městského zimního stadionu v Lounech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky