Veřejná zakázka: Bike park Pod Chlumem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 556
Systémové číslo: P24V00000027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.05.2024
Nabídku podat do: 27.05.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bike park Pod Chlumem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je zpracování projektové dokumentace a kompletní realizace díla dle zpracované projektové dokumentace.
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro realizaci díla (dále také PD) a dle takto zpracované PD dále realizace díla, resp. stavby (dále také dílo).
Zadavatel požaduje vytvoření celkem 4 paré PD, přičemž 1 paré si nechá vybraný dodavatel (dále také zhotovitel) pro sebe na potřeby realizace stavby a 3 paré PD předá zadavateli (z toho 1 paré na SÚ). Další požadavky jsou blíže specifikovány ve Smlouvě o dílo.
V projektové dokumentaci bude projekčně řešeno vybudování nového sportovního areálu – Bike parku, jehož součástí budou prvky a úpravy:
- Dětský a velký pumptrack,
- Street prostor,
- Dirt line,
- Zpevněná přístupová cesta ze štěrkodrti (mechanicky zpevněné kamenivo),
- Terénní úpravy pro vytvoření přírodního hlediště spojeného s rozjezdovým kopcem pumptracku,
- Ozelenění dotčených ploch vč. případných sadových úprav,
- Základní mobiliář (stojany na kola, odpadní koše, provozní řád 2x),
a to dle technické specifikace, která bude přílohou zadávací dokumentace (dále také ZD).

Cílem realizace díla je vytvoření nového sportoviště v Lounech. Uchazečem navržené řešení bude vycházet z technické specifikace vypracované Studie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy