Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce komunikace v ul. Poděbradova - úsek od železničního přejezdu k TSML
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj. stavebních prací podle projektové dokumentace vypracované společností NE2D PROJEKT, s. r. o., odpovědným projektantem Ing. Jiřím Nedvědem (dále také PD).
Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci komunikace v ul. Poděbradova, Louny včetně podkladních vrstev o celkové tloušťce 450 mm. Základní šířka komunikace je navržena 6,50 m. Po obou stranách komunikace jsou navrženy vodící pruhy vodorovným dopravním značením. Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do stávajících uličních vpustí. V současné době se nachází pás uličních vpustí na konci úseku u železničního přejezdu, který bude nahrazen betonovým štěrbinovým žlabem a bude napojen na stávající jednotnou kanalizaci. Součástí projektu je dále rekonstrukce části chodníkových ploch a zřízení míst pro přecházení, přičemž tyto plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby o tloušťce konstrukce 240 mm. Odvodnění těchto chodníkových ploch je řešeno příčným a podélným sklonem do komunikace popřípadě do zeleně.
Na tuto akci byla podána žádost o stavební povolení v 12/2019.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Mírové náměstí 35
44001 Louny
Kontakt: Bc. Žaneta Cihlářová
Odbor správy majetku
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Postup zadání: zakázka malého rozsahu
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 04.03.2020 14:00
Datum zahájení: 30.01.2020 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: