Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunikace v ul. Poděbradova - úsek od železničního přejezdu k TSML

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 340
Systémové číslo: P20V00000010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.01.2020
Nabídku podat do: 04.03.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce komunikace v ul. Poděbradova - úsek od železničního přejezdu k TSML
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj. stavebních prací podle projektové dokumentace vypracované společností NE2D PROJEKT, s. r. o., odpovědným projektantem Ing. Jiřím Nedvědem (dále také PD).
Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci komunikace v ul. Poděbradova, Louny včetně podkladních vrstev o celkové tloušťce 450 mm. Základní šířka komunikace je navržena 6,50 m. Po obou stranách komunikace jsou navrženy vodící pruhy vodorovným dopravním značením. Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do stávajících uličních vpustí. V současné době se nachází pás uličních vpustí na konci úseku u železničního přejezdu, který bude nahrazen betonovým štěrbinovým žlabem a bude napojen na stávající jednotnou kanalizaci. Součástí projektu je dále rekonstrukce části chodníkových ploch a zřízení míst pro přecházení, přičemž tyto plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby o tloušťce konstrukce 240 mm. Odvodnění těchto chodníkových ploch je řešeno příčným a podélným sklonem do komunikace popřípadě do zeleně.
Na tuto akci byla podána žádost o stavební povolení v 12/2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
44001 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky