Veřejná zakázka: Rekonstrukce chodníků podél silnice II/246 - II. etapa - úsek od ul. Přemyslovců k okružní křižovatce na I/28 vč. veřejného osvětlení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 268
Systémové číslo: P19V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.01.2019
Nabídku podat do: 30.01.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce chodníků podél silnice II/246 - II. etapa - úsek od ul. Přemyslovců k okružní křižovatce na I/28 vč. veřejného osvětlení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj. stavebních prací vč. dodávky materiálu a výrobků. Dílem se pro účely soutěže rozumí rekonstrukce stávajících chodníků trasovaných podél silnice II/246 v ul. Postoloprtská až k ul. Slovenského národního povstání v Lounech, která bude realizována podle projektové dokumentace (dále také „PD“) zpracované Ing. Milanem Tesařem v 09/2018, PD byla ověřena zodpovědným projektantem Ing. Josefem Filipem, ČKAIT 0401915.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
44001 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky