Veřejná zakázka: Oprava dvorní fasády budovy Gymnázia Louny, čp. 661, ul. Poděbradova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 290
Systémové číslo: P19V00000023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.06.2019
Nabídku podat do: 15.07.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava dvorní fasády budovy Gymnázia Louny, čp. 661, ul. Poděbradova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj. stavebních prací vč. dodávky materiálu a výrobků dle projektové dokumentace zpracované Ing. Ivanou Vírovou, Žatec v 05/2019 (dále také „PD“).
V rámci realizace prací bude provedeno zejména:
• Odstranění stávající svrchní vrstvy omítek (svrchní vrstvu tvoří EBARBETOVÝ nástřik) a omytí fasády
• Oprava poškozeného zdiva
• Oprava poškozených omítek včetně obnovy ozdobných fasádních prvků
• Tenkovrstvá úprava povrchu stěn štukem včetně zachování stávající bosáže zdiva a ozdobných prvků na fasádě
• Nový fasádní nátěr modifikovaným silikátovým nátěrem v barvě pískovcového okru (plocha) a šambrán v barvě lomené bílé
• Instalace nových klepířských prvků v TiZn provedení, zejména oplechování parapetů, říms, okapní svody
• Kontrola stavu nástřešních žlabů vč. podplechování případně jejich oprava

Objekt Gymnázia je chráněnou kulturní památkou, zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet a respektovat podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Městského úřadu Louny, odboru rozvoje města, úseku památkové péče ze dne 6.4.2007 čj. MULN/8075/2007/RM.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
44001 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky