Veřejná zakázka: Zpracování projektových dokumentací na komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 306
Systémové číslo: P19V00000039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.09.2019
Nabídku podat do: 26.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektových dokumentací na komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové / projektových dokumentací (dále jen „PD“) pro územní řízení, sloučené územní a stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby. Účelem PD je výběr zhotovitele ve výběrovém řízení a dále realizace stavby.
Zakázka je rozdělena na dvě akce/části, které budou samostatně hodnoceny a na které bude uzavřena samostatná smlouva, respektive smlouva o dílo. Na akci PD – Prodloužení ul. Tomanova“ bude navíc uzavřena příkazní smlouva na autorský dozor. Zadavatel umožňuje dodavateli předložit v jedné obálce nabídku na obě akce či pouze na jednu z nich.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Louny
odbor správy majetku
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy