Veřejná zakázka: Pasportizace a inventarizace zeleně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 376
Systémové číslo: P20V00000046
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.08.2020
Nabídku podat do: 16.09.2020 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pasportizace a inventarizace zeleně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování pasportu zeleně = terénní hodnocení (analýza, kategorizace), zákres a evidence jednotlivých vegetačních prvků, tvořících prvky a plochy městské zeleně v řešeném území. Předmětem zakázky je pod-část inventarizace zeleně, která bude spočívat v terénním hodnocení, zákresu a dendrologickém zhodnocení kvalitativního stavu jednotlivých stromů (popřípadě porostů) v řešeném území.
Jedná se o veškerou zeleň v majetku města v zastavěném území, která se nachází na území města. Území města Louny je vymezeno katastrálním územím: Louny, Nečichy a Brloh. Předmětem Pasportizace a inventarizace zeleně není zeleň nacházející se na pozemcích PUPFL (Pozemek Určený k Plnění Funkcí Lesa). Odhadovaný rozsah pasportizované výměry zeleně je 80 ha. Odhadovaný rozsah jednotlivě inventarizovaných a hodnocených stromů je 11 000 ks.
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci (dále také ZD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 595 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mulouny.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy