Veřejná zakázka: ZŠ J. A. Komenského - oprava krovů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 431
Systémové číslo: P22V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.02.2022
Nabídku podat do: 14.03.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ J. A. Komenského - oprava krovů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je kompletní realizace díla, tj. stavebních prací. Dílem se pro účely soutěže rozumí realizace akce s názvem „ZŠ J. A. Komenského - oprava krovů“ podle projektové dokumentace nazvané „Oprava krovu (střechy) v objektu ZŠ J. A. Komenského, Pražská 101, Louny“ (dále také PD), vypracované společností Ing. Robert Nový, odpovědným projektantem Ing. Václavem Procházkou, č. autorizace 0013617. Na realizaci akce bylo vydáno stavební povolení v 7/2020 MULNCJ 41707/2020.

V rámci stavby bude provedeno očištění, oprava či výměna napadených tesařských konstrukcí. Součástí je rovněž doplnění střešní krytiny z plechových šablon, nové oplechování střešních komínů a oplechování střešních výlezů. Dále dojde k opravě stávající podlahové konstrukce v půdním prostoru dotčeného objektu. Bude také provedena oprava zhlaví poškozených trámů a jejich zpříložkování dle přiloženého statického posudku. Stávající podlahová hliněno slámová mazanina bude odstraněna.
Stejně tak bude odstraněna stávající izolace (škvárový zásyp) mezi stropními trámy. Škvára bude nahrazena tepelnou izolací (minerální vatou) mezi stropní trámy. Nová podlaha bude tvořena podlahovými prkny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky