Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti a projekční práce pro účely výstavby fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel u vytipovaných městských objektů Loun

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 548
Systémové číslo: P24V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.03.2024
Nabídku podat do: 15.04.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti a projekční práce pro účely výstavby fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel u vytipovaných městských objektů Loun
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování studie, resp. studií proveditelnosti a případných projekčních prací u vytipovaných objektů města Loun (Domov pro seniory U Pramene Louny,
Městská sportovní hala Louny, Technická správa města Loun s.r.o. a Mateřská školka Čs. armády), a to za účelem posouzení budov s ohledem na možnost instalace fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel.
Studie bude obsahovat mj. zhodnocení základní technické připravenosti budov pro instalaci, stanovení potenciálu instalovaného výkonu a využití elektřiny pro vlastní spotřebu objektu.
Dále musí studie obsahovat zhodnocení finanční proveditelnosti, dopady na životní prostředí, analýzu finanční návratnosti investice. Součástí plnění bude též posouzení každé jednotlivé střechy, ze kterého bude vyplývat, zda je střecha staticky, technicky i technologicky vhodná k umístění navrženého množství fotovoltaických panelů, což bude podloženo výpočtem.
Součástí plnění bude také informace týkající se možného vzniku energetických společenství či aktivního zákazníka ve vztahu k předmětnému objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Louny – podatelna
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků