Veřejná zakázka: ZŠ Přemyslovců - úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 557
Systémové číslo: P24V00000028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.05.2024
Nabídku podat do: 04.06.2024 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Přemyslovců - úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy vstupní terasy, v rámci které bude řešeno zejména:
• Přičlenění vstupní terasy do vnitřních prostor školy
• Nová vstupní rampa a schodiště
• Nové vstupní dveře
• Stěna z obvodových panelů – barva bude upřesněna – odstín béžové
• Zastřešení otvorů ve střešním plášti
• Úprava povrchů a podlah exteriérů a interiéru
• Markýza nad vstupním schodištěm a rampou
Na realizaci akce byla vypracována projektová dokumentace (dále jen PD) firmou RYSIK Design s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha, která je přílohou č. 5 této Výzvy, a vydáno stavební povolení čj. MULN/28181/2024/SU/AM ze dne 12.04.2024.
Vybraný dodavatel bude povinen nakládat se stavebním odpadem včetně použitých obalů dle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mulouny.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy