Veřejná zakázka: Obnova lesa Louny - Předměstí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 551
Systémové číslo: P24V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.04.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova lesa Louny - Předměstí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb pěstební činnosti včetně dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou a ochranou lesních porostů, s použitím specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstební činnosti včetně ochrany mladých lesních porostů v rámci následné péče a to včetně dopravy.
Dílem se pro účely soutěže rozumí realizace akce podle „Projektu obnovy lesa“ zpracovaného odborným lesním hospodářem panem Václavem Velíškem a výkazu výměr.
Předmětem soutěže je provedení umělé obnovy (výsadby) lesního porostu na části lesního pozemku Louny – Předměstí (1. etapa plnění), dle katastru nemovitostí evidovaného pod p.č. 3468 v k.ú. Louny, který je ve vlastnictví města Louny, a to včetně zajištění následné péče o vysazený rostlinný materiál po dobu 9 let od výsadby (2. etapa plnění), a to formou dílčích nahodilých služeb dle aktuálních potřeb zadavatele.
Obnova lesního porostu (výsadba vč. dodávek sadebního materiálu) bude provedena
na ploše 1,70 ha v sortimentu dřevin určeném v Projektu obnovy.
Před provedením výsadby bude plocha celého pozemku p.č. 3468 v k.ú. Louny rozdělena na dvě části, které budou oploceny, čímž vzniknou dvě oplocenky, které budou ohraničeny v délce 1,3 km drátěnou oplocenkou – výška 170 (bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci této zakázky).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Město Louny
 • IČO: 00265209
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 35
  440 01 Louny
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012297

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy